Hvilke fremvoksende markeder kan bli morgendagens vinnere?

I tillegg til at de skiller seg fra Vesten har landene i Sør også svært ulike og til tider avvikende strategiske interesser. Hvilke fremvoksende markeder kan få mest mulig ut av endringene som skjer på den økonomiske verdensscenen?

Cofaces hovedscenario for i år er en forlenget myk landing for verdensøkonomien (+2,3 % etter +2,6 % i 2023). Selv om den geopolitiske risikoen (Rødehavet, Midtøsten) kan skape forstyrrelser i globale forsyningskjeder, og inflasjonspresset ikke bare er et fjernt minne for utviklede økonomier og bedrifter, bør den globale veksten fortsatt ligge over 2 %. "Og mer enn noen gang er dette takket være de fremvoksende markedene", understreker Bruno de MOURA FERNANDES, leder for makroøkonomisk analyse i Coface.

Utfordrende vestlige verdier, motsetninger mellom Kina og USA: I en verden i endring kan fremvoksende markeder dra fordel av å gi Kina, USA eller andre regionale stormakter fordeler eller muligheter.

 

Over 70 % av den globale veksten genereres av fremvoksende markeder

Fremvoksende markeder vil være de viktigste drivkreftene i verdensøkonomien i 2024

"Med avtagende vekst i USA og fortsatt svak vekst i eurosonen vil fremvoksende markeder være de viktigste drivkreftene i verdensøkonomien i 2024. Fremvoksende markeder er forventet å bidra til 1,7 % av den globale BNP-veksten på 2,3 %. Totalt vil over 70 % av den globale veksten bli generert av fremvoksende markeder, det høyeste nivået siden 2013. Denne multipolare, gjensidig avhengige, motsetningsfylte og tilsynelatende uorganiserte globale økonomien åpner for en rekke muligheter for fremvoksende markeder", analyserer Bruno de MOURA FERNANDES.

Click to watch Bruno de Moura Fernandes' interview

I møte med geopolitiske allianser, fremvekst av regionale handelsavtaler og - noe helt nytt - bruken av lokale valutaer i internasjonal handel: Hvilke fremvoksende markeder har ferdighetene, ressursene og de effektive strategiene som skal til for å bli de store vinnerne i morgendagens verden? Vår økonom Bruno de Moura Fernandes gir oss noen svar i denne videoen.

 

Forfattere og eksperter

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger