Hvordan har Coface håndtert og dempet virkningene av konflikten mellom Russland og Ukraina i 2022?

Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 utløste en av de største krigene i Europa siden den annen verdenskrig. Denne væpnede konflikten og de mange økonomiske sanksjonene mot Russland har skapt alvorlige økonomiske, finansielle og inflasjonsmessige konsekvenser for hele verden.

En forverring av de makroøkonomiske rammebetingelsene

 

For de landene som er direkte berørt av konflikten, endret risikosituasjonen seg også betydelig, med en forverring av det makroøkonomiske klimaet og den kommersielle risikoen.

I denne sammenheng justerte Coface i 2022 sine vurderinger av risikoen i Russland, Belarus og Ukraina og reduserte eksponeringen mot disse landene. Dette ble gjort i nært samarbeid med kundene, som Coface var i løpende dialog med. Coface opprettet en egen arbeidsgruppe for å kunne kommunisere med sine interessenter på daglig basis, i første instans kunder.

 

Cofaces reaksjon

For saker som angår Russland spesielt, ble følgende tiltak iverksatt:

  • Coface fulgte nøye alle sanksjonene mot Russland og kansellerte eksponeringene mot sanksjonerte selskaper og enheter kontrollert av de sanksjonerte personene. Det ble ikke gitt kredittgrenser i sanksjonerte sektorer eller for sanksjonerte enheter.
  • Konsernet reduserte sine aktiviteter i landet betydelig: Cofaces eksponering mot Russland utgjør nå mindre enn 0,1 % av konsernets totale eksponering.
  • Coface opprettholder en eksponering mot et begrenset antall sektorer som ikke er under sanksjoner, og som oppfyller grunnleggende behov for lokalbefolkningen, for eksempel legemidler og landbruksprodukter.
  • Coface inngår ikke lenger nye avtaler i Russland.
  • Coface opprettholder en begrenset lokal tilstedeværelse for å oppfylle sine forpliktelser overfor kunder i nøye overensstemmelse med internasjonale sanksjoner. Konsernet har spesielt opprettholdt inkassovirksomheten.

Coface fortsetter å overvåke situasjonen nøye på daglig basis og vil fortsette å handle i fullt samarbeid og full åpenhet med sine kunder og alle relevante interessenter.

 

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger