Kredittforsikring kontra bankgaranti

Bankgarantier er et nyttig verktøy ved internasjonal handel, men de har et mye mer begrenset omfang enn kredittforsikring.

Sikring av én enkelt kunde

Bankgaranti er en garanti fra en bank om at en avtalt betaling til en selger vil bli mottatt i tide og i sin helhet. Det betyr at bankgarantien kun gir beskyttelse for internasjonal handel og kun gjelder for én spesifisert kunde.

 

Beskyttelse til en kostnad

Hvis betalingen uteblir, er det banken som trer inn. Til gjengjeld for denne tjenesten krever de vanligvis både sikkerhet og et gebyr. Selv om det som regel er kunden din stiller garanti, er det ikke uvanlig at selger bidrar indirekte.

 

Begrensninger ved remburser

En bankgaranti gir god beskyttelse mot tap på fordringer, men den er begrenset til én kunde og dekker bare internasjonal handel. Det betyr at det må etableres ny bankgaranti for hver ny kunde, noe som er både tidkrevende og kostbart.

 

Fordelen med kredittforsikring

Cofaces kredittforsikring gir dekning for alle hendelser nevnt over i tillegg til følgende: 

  • Dekker både nasjonal og internasjonal handel
  • Internasjonale inkassotjenester
  • Kontinuerlig oppdaterte finansielle data på over 80 millioner selskaper i Norge og resten av verden
  • Politiske risikovurderinger
  • Eksklusive data om økonomiske og forretningsmessige trender