Kredittforsikring kontra selvassuranse

Selvassuranse betyr ganske enkelt å sette av penger i tilfelle fordringer blir misligholdt. Ofte setter bedrifter ganske enkelt av en sum på en egen bankkonto til nødstilfeller.

Denne måten å sikre seg på går tilbake til tiden før man hadde et tilbud om forsikring, og er egentlig bare vanlig sparsommelighet. Det kan være nok å legge til side noe til en regnværsdag for å beskytte bedriften mot en og annen dårlig kunde, men i dagens komplekse forretningsklima er kundeinsolvens bare én av mange trusler.

 

Fordelene med selvassuranse

Det er enkelt å bruke en finansiell buffer for å beskytte virksomheten. En slik buffer gir bedriften kontroll og kan brukes mot alle slags uforutsette hendelser, ikke bare til å dekke tap på fordringer. Det betyr også at bedriften slipper å betale forsikringspremier.

 

Ulempen med selvassuranse

Hvis du planlegger å være selvassurandør, er det viktig å huske at når pengene er borte, er de borte. Man kan ikke kontrollere hva som skjer med andre bedrifter, og hvis mer enn én eller to går konkurs, kan pengene fort ta slutt. Husk at forsikringsselskapene har mye dypere lommer.

Hvor mye kan bedriften realistisk sett spare for å dekke eventuelle tap? Tapene kan være mye høyere enn det bedriften har mulighet til å sette til side. Ved å bruke kredittforsikring istedenfor å være selvassurandør vil bedriften også unngå å ha kapital bundet opp. Denne kapitalen kan brukers til vekst.

 

Er kredittforsikring et bedre alternativ?

Vi mener det. I tillegg til å utbetale erstatning ved tap tilbyr vi en rekke flere tjenester til våre forsikringstakere.

 Med Cofaces kredittforsikring får du tilgang til vår database med kontinuerlig oppdatert finansiell informasjon om 190 millioner selskaper over hele verden, slik at du har mye bedre forutsetninger for å unngå mislighold.

 Coface tilbyr også gratis tilgang til omfattende business intelligence, der bedriften kan lære mer om politisk risiko, økonomiske trender og få tilgang til eksklusive landrapporter.