Kredittforsikring kort forklart

Kredittforsikring er en løsning for håndtering av kredittrisiko med et svært enkelt formål: å hjelpe din virksomhet å vokse på en trygg måte ved å beskytte mot tap som følge av ubetalte fakturaer.

Kredittforsikring er en løsning for håndtering av kredittrisiko med et svært enkelt formål: å hjelpe din virksomhet å vokse på en trygg måte ved å beskytte mot tap som følge av ubetalte fakturaer.

En del av din daglige drift er å gi kreditt til kunder på hjemme- og eksportmarkedet. Det er imidlertid en praksis som utsetter deg for risiko for mislighold eller insolvens. Manglende betaling står for 25 % av alle konkurser.

For å unngå ubetalte fakturaer og hjelpe deg med å håndtere fordringer mer effektivt, omfatter kredittforsikring tre komplementære tjenester:

 • Forretningsinformasjon, som er utviklet for å vurdere den økonomiske situasjonen til nåværende og fremtidige kunder i sanntid, basert på det økonomiske og politiske bildet.
 • Inkasso av ubetalte fakturaer.
 • Erstatning for forsikrede fordringer gjennom kredittforsikringen når innkreving ikke lykkes.

 

Hvilke kommersielle risikoer dekker en kredittforsikring?

Kredittforsikring er et effektivt verktøy for å håndtere kommersielle risikoer. Forsikringen dekker følgende:

 • Langvarig betalingsmislighold (sene betalinger).
 • Tap på fordringer som følge av kunders insolvens.
 • Politisk risiko: manglende betaling som skyldes politiske hendelser som valutarestriksjoner, handelsavbrudd eller ekspropriasjon.

 

Hvordan fungerer en kredittforsikring?

Vår kredittforsikring er enkel og effektiv:

 1. Du gir oss opplysninger om bedriften og kundene dine.
 2. Vi vurderer den økonomiske situasjonen til kundene dine for å kunne fastsette kredittgrenser og kommersielle vilkår tilpasset din bedriftens behov.
 3. Vi overvåker kundene dine døgnet rundt og skreddersyr deretter forsikringen for hele forsikringsperioden.
 4. Etter hvert kan vi inkludere nye kunder i forsikringen og utvide dekningen for eksisterende kunder.
 5. Hvis kundene dine ikke betaler i tide, sørger våre inkassotjenester for at de aller fleste ubetalte fakturaer blir gjort opp - hvor som helst i verden!
   

Hvilken type kredittforsikring bør jeg velge?

Coface tilbyr en rekke kredittforsikringsløsninger for virksomheter av alle størrelser (små og mellomstore bedrifter, store bedrifter og multinasjonale selskaper) og alle typer bransjer. Løsningene kan tilpasses bedriftens spesifikke behov:

 • TradeLiner: en enkel, fleksibel og 100 % tilpasset løsning for små og mellomstore bedrifter.
 • GlobaLiner: en skreddersydd kredittforsikring med et dedikert team som bistår globale selskaper.
 • Single Risk: en forsikring som dekker politisk risiko og betalingsmislighold i forbindelse med komplekse enkeltstående eller tilbakevendende prosjekter.

Vi kan ikke spå fremtiden. Men vi kan hjelpe deg  med å forstå og analysere risikoen forbundet med kredittsalg, samtidig som vi garanterer deg førsteklasses beskyttelse. Når du samarbeider med Coface, har du tilgang til all kvalifisert informasjon og alle vurderinger du trenger for å kunne ta gode kredittbeslutninger. Det betyr at du kan tilby konkurransedyktige kredittvilkår med trygghet. Med våre løsninger får du sikkheten du trenger for å skape vekst: Du minimerer risikoen og får nye forretningsmuligheter!
- Cyrille CHARBONNEL, Group Underwriting Director

 

Hvorfor trenger bedriften min kredittforsikring?

En kredittforsikring gir deg mange fordeler:

 • Unngå ubetalte fordringer mens du utvikler bedriften. Tilby kreditt til kunder uten å måtte bekymre deg for mislighold.
 • Begrens kunderisiko til et minimum: Vurder den økonomiske situasjonen til dine forretningspartnere i sanntid for å unngå dårlige betalere.
 • Inndriv kundefordringer uten at det går på bekostning av kundeforhold: Vi tar oss av alt for deg!
 • Vær forsikret hvis innkrevingen tar tid eller ikke fører frem: Du får erstatning for tap på forsikrede fordringer.

 

5 gode grunner til å velge Coface

Med løsninger fra Coface, en ledende global tilbyder av risikostyringsløsninger, kan du dra nytte av:
#1. 75 års ekspertise som har kommet 50 000 bedriftskunder over hele verden til gode.
#2.  Assistanse fra våre risikoeksperter i 46 land og dekning i rundt 200 markeder.
#3. Kvalifisert informasjon og unik innsikt i 190 millioner selskaper, 185 land og 13 bransjer – året rundt.
#4. Over 300 eksperter som har til oppgave å inndrive fordringer over hele verden!
#5 Tilleggstjenester for å fremme vekst: forretningsinformasjon og inkasso

Forfattere og eksperter

 • Cyrille CHARBONNEL

  Group Underwriting Director