Landbruksvarer under press

Samtidig som de globale økonomiske utsiktene fortsatt er usikre og nært knyttet til inflasjonstrender og sentralbankers pengepolitiske beslutninger, ble våre bekymringer for landbruksvarer forsterket i 2. kvartal 2023.

Fortsatt høye matvarepriser

 

Høye produksjonskostnader, handelsspenninger og økt værrisiko vil fortsette å tynge den globale jordbruksproduksjonen i månedene som kommer.

Selv om matvareprisene har gått ned siden midten av 2022, er de fortsatt høye i historisk målestokk (figur 1). Flere land, med India i spissen, har varslet at de i andre halvår vil opprettholde restriksjonene på mateksport som ble innført som svar på høye priser for snart et år siden. Disse tiltakene vil fortsette å begrense internasjonal handel i en tid da kornlagrene er svært konsentrerte. For eksempel sitter Kina i dag på over 50 % av verdens hvetelagre (figur 2).

Landbruksvarer forblir i sentrum av det geopolitiske spillet

Kornforsyninger er en sentral del av Vladimir Putins tvangsstrategi, og avtalen, formalisert av etableringen av en maritim korridor i Svartehavet, burde vare like lenge som konflikten. Avtalen, som er svært skjør fordi den forlenges annenhver måned, bekrefter presset på globale kornforsyningskjeder på mellomlang sikt.

Til slutt vil den økende frekvensen av klimaavvik bare øke prisvolatiliteten for landbruksvarer. På den nordlige halvkule vil de nåværende tidlige periodene med intens varme og det betydelige vannunderskuddet påvirke kornavlingene (hvete, mais) til slutten av året. Dessuten vil den nesten sikre forekomsten (>90 %) av El Niño fra 3. kvartal 2023 bidra til å øke de eksisterende spenningene ytterligere. Parallelt med varmere og tørrere vær enn normalt i Indo-Stillehavet vil det forverre de underliggende effektene av klimaendringer. Konkret vil produksjonen av flere landbruksvarer (sukker, palmeolje, korn) påvirkes fra slutten av 2023.

Mot dette bakteppet er prisene på landbruksvarer allerede på vei oppover, slik tilfellet er med sukker, hvete, mais og kakao. Sukker er en god indikator på fremtidige trender fordi det kombinerer alle dagens risikoer: Det er underlagt eksportrestriksjoner fra store produsenter, mens Brent-råoljepriser støtter etterspørselen etter sukker for å produsere bioetanol. I tillegg øker værprognosene usikkerheten om produksjonsnivåene i 2023 for verdens største produsenter (Brasil, India og EU).

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

India

 

B B

Se våre løsninger