Omstilling i bygg- og energisektoren: Hva er drivkreftene for vekst i en kriserammet sektor?

Stigende renter og råvarepriser, global mangel på arbeidskraft: rammes bygg- og anleggssektoren av en krise på alle fronter? Sektoren står overfor mange vanskeligheter som vi forventer vil vedvare ut året. Det er imidlertid flere muligheter for vekst, særlig med tanke på de økende behovene knyttet til energiomstillingen.

Bolig- og næringseiendom: krisen tilspisser seg

 

På grunn av stigende renter, råvarepriser, endringer i arbeidsmarkedet og begrenset tilgang på kreditt går bygge- og eiendomsbransjen gjennom en periode med sterke økonomiske spenninger, både i bolig- og næringssektoren.

 

“Boligmarkedet står overfor en dobbel utfordring: den raske renteøkningen og den globale mangelen på arbeidskraft. Næringseiendomsselskapene har på sin side blitt påvirket av økende bruk av hjemmekontor -noe som har ført til rask nedgang i etterspørselen etter kontorlokaler - og det høye rentenivået, som har ført til en betydelig nedgang i antall boligsalg", påpeker Jonathan STEENBERG, økonom for Storbritannia, Irland, Norden og bygg- og anleggssektoren.

 

Disse problemene påvirker også den mangfoldige bygg- og anleggssektoren, med påfølgende konsekvenser for lønnsomheten. Stigende bygge- og tomtepriser har presset opp investeringsprisene, mens stigende renter reduserer kredittverdigheten til kommersielle eiendomsselskaper.

 "Innen GSE opplever vi en gjennomsnittlig nedgang på 40 % i kommersielle eiendomsprosjekter. Dette gjelder for alle land og markeder vi opererer i", sier Roland PAUL, styreformann i Global Solutions & Engineering group (GSE), en global entreprenør som spesialiserer seg på kommersielle eiendomsprosjekter med nøkkelferdige løsninger (design, bygging, utvidelse, renovering, innredning): fabrikker, forretningslokaler, logistikksentre.

Energiomstilling: muligheter for fagfolk i byggebransjen

De mange tiltaksplanene i Europa og USA viser at investeringene i energiomstillingen nå er på et høyt nivå og kan skape konkrete muligheter eller viktige vekstdrivere som man kan kapitalisere på.

I dag går trenden mer i retning av renovering enn bygging.

Det legges stadig større vekt på energieffektivitet i bolig- og næringseiendom, særlig i forbindelse med utvikling av industriområder, noe som er en stor utfordring for bransjen.

forklarer Abou DEMBELE, Head of Construction Industry & Surety Bond Risk Underwriting.

Det samme gjelder reindustrialiseringsprosessen, som allerede er i gang i flere land, også utenfor storbyene. Denne trenden bekreftes av mange bransjer. Samtidig som energiomstillingen skaper store begrensninger for byggebransjen (miljøstandarder, administrative prosedyrer osv.), er det mange muligheter som åpner for nye vekstmuligheter for aktørene i bransjen:

  • miljøvennlige byggeplasser når det gjelder miljøstyring;
  • Bevaring av biologisk mangfold i bygge- og renoveringsprosjekter;
  • bruk av materialer som reduserer karbonavtrykket;
  • å ta hensyn til velferden til fagfolkene i sektoren.

 "Markedet kan drives inn i en positiv dynamikk. Det vil imidlertid ikke være nok å bare overholde standarder. Dagens byggebransje har en viktig oppgave i å gi råd til kundene, som har høye forventninger når det gjelder miljøaspekter. Fra nå av kan du ikke bygge uten å tenke på hvordan du påvirker samfunnsansvaret", analyserer Roland Paul.

Forfattere og eksperter