Pakistan: Tøffe utfordringer for en skjør regjering

Ingen av partiene oppnådde absolutt flertall under det kontroversielle parlamentsvalget som ble avholdt 8. februar 2024. Totalt ble 128,5 millioner velgere kalt til valgurnene, og den endelige valgdeltakelsen endte på 47 %.

Uavhengige kandidater tilknyttet Pakistan Movement for Justice (PTI) ble størst med 93 mandater, etterfulgt av de to tradisjonelle partiene Pakistan Muslim League (PML-N) og Pakistan People's Party (PPP) med henholdsvis 75 og 54 mandater. De to sistnevnte partiene oppnådde absolutt flertall sammen med fem mindre partier.

 

Valgresultatet er svært omstridt

Forsinkelsen i kunngjøringen av valgresultatet og stengingen av mobil- og internett-tjenester har ført til mistanke om valgfusk. Perioden før valget ble allerede preget av forsinkelser utover den grunnlovsfestede fristen. PTI-kandidatene ble hindret fra å føre valgkamp i partiets farger og bruke partiets symbol, cricketbat, som er viktig for synligheten i et land der 40 % av befolkningen er analfabeter. PTIs leder, tidligere statsminister Imran Khan, har vært fengslet siden august 2023.

 

Landet har blitt rammet av omfattende terrorangrep

Talibans maktovertakelse i nabolandet Afghanistan i 2021 har ført til en økning i antall terrorangrep, med 693 drepte i 2023. Like før valgdagen ble 28 mennesker drept i to angrep som Islamsk Stat hevdet å stå bak, i Balochistan, en region som deles med Afghanistan og Iran.

 

Landet står overfor betydelige sosioøkonomiske utfordringer

Økonomien gikk noe tilbake i 2023 (-0,2 %) på grunn av en galopperende inflasjon som nådde 30 % i gjennomsnitt i 2023 og belastet det private forbruket (som utgjør 80 % av BNP). Disse økonomiske vanskelighetene, kombinert med en fortsatt rask befolkningsvekst (+2 % per år; 241,5 millioner innbyggere), opprettholder fattigdommen (40 % av befolkningen), da arbeidsstyrken er stor og billig.

 

Mange utfordringer gjenstår for den kommende regjeringen

På grunn av manglende legitimitet vil det være utfordrende for den nye regjeringen å gjennomføre de nødvendige reformene for å fornye IMF-avtalen, samtidig som landet fortsatt sliter med betydelige budsjettunderskudd og interne og eksterne spenninger.

  • Presset offentlig gjeld: I juli 2023 unngikk landet så vidt mislighold takket være en redningsplan fra IMF. Dette er den 23. pakken på 60 år, en standby-avtale på 3 milliarder dollar, hvorav 1,9 milliarder dollar allerede er utbetalt.
  • Landets finanser er sterkt begrenset av lave inntekter (som utgjør 12,5 % av BNP) på grunn av uregelmessigheter, skatteunndragelser og korrupsjon.
  • Sårbart utenriksregnskap: Vareeksporten domineres av tekstilprodukter med lav verdiskapning (60 % av den totale eksporten) laget av lokal bomull, som er svært sårbar for vær og vind. Landet er spesielt avhengig av import av matvarer, kunstgjødsel og energi.
  • Interne spenninger: Den nye regjeringen må styre landet under kontroll av det alltid nærværende militæret. Siden 1947 har militæret styrtet regjeringen tre ganger og styrt landet direkte i over tre tiår.
  • Farlige eksterne geopolitiske omgivelser: Spenninger med nabolandene, særlig India (våpenhvile i Kashmir siden 2021), Afghanistan (omstridt grense) og Iran (felles Baluch-befolkning), bidrar til ustabilitet og undergraver fremdriften i grenseoverskridende infrastrukturprosjekter med Kina og Sentral-Asia.

BNP-vekst: 2023 (anslag): -0,2 %; 2024 (prognose): 2 %

Cofaces landrisikovurdering: D (svært høy)

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger