Våre kunder stoler på oss: Denmaur fornyer og utvider sin polise

Korte responstider, kredittvurderingskompetanse, samarbeidsevne - Denmaur, en av Storbritannias ledende papirleverandører, fornyet nylig sin kredittforsikringsavtale med Coface, en langsiktig partner.

Denmaur: et av de mest etablerte navnene innen trykk og publisering i Storbritannia

 

Denmaur ble etablert i 1983 og er en ledende papirleverandør i Storbritannia, med en omsetning på rundt £ 150 millioner. Konsernet tilbyr et omfattende utvalg av innovative og bærekraftige produkter: I tillegg til å selge papir og holde lagre for trykkerier og forlag, leverer konsernet i økende grad produkter til matemballasjesektoren.

 

En effektiv kredittstyringsstrategi for å støtte utviklingen av selskapet

Historien om Denmaur viser hva som skal til for å lykkes i alle faser av utviklingen. Konsernet, som er basert i Kent, har vært en ledende papirleverandør i 40 år, mens utallige konkurrenter har måttet gi opp etter hvert som markedet har krympet.

Ikke bare har Denmaur lyktes med å overvinne tøffe handelsforhold, men de planlegger også for fremtiden. De har vært smidige og selvsikre nok til å foreta strategiske oppkjøp og utnytte nye muligheter, blant annet omstillingen til bærekraftig matemballasje.

 

I en svært konkurranseutsatt sektor er Denmaurs fortsatte suksess også avhengig av en effektiv kredittstyringsstrategi, støttet av Cofaces ekspertise siden 2017. I en høyrisikobransje må Denmaur beskytte balansen mot økonomiske uforutsigbarheter og store tap. I så måte har kredittforsikring alltid vært en del av selskapets strategi for å redusere kredittrisiko. Den beskytter balansen når situasjonen krever det, for eksempel ved en resesjon der noen av kundene må gi opp. I tillegg har den positiv effekt ved finansiering fordi långiver vet at selskapet har kredittforsikring.

 

Coface har bidratt med ekspertise og sanntidsinformasjon på en fleksibel måte, noe som har ført til et langsiktig partnerskap

IFor å kunne støtte Denmaur mest mulig effektivt har Coface innført en fleksibel omsetningspolicy "som gir kredittrisikoinformasjon i sanntid, forsikring mot betalingsmislighold og inkasso. Dette inkluderer også kredittstyringsverktøy og flere muligheter for å tilpasse og justere dekningen", forklarer Dan Tidman, Mid-Market Account Manager i Coface UK. Denmaur kan selv administrere policyen på daglig basis, og ved behov snakke med en kredittrådgiver.

Denmaur og Coface har nylig blitt enige om en ny langsiktig forlengelse av policyen, som kan justeres hver 12. måned. Cofaces løsninger, kredittvurderingsekspertise og samarbeidsevne er av stor verdi for Denmaur.

Etter å ha brukt kredittforsikring i mange år, kan jeg anbefale Coface fordi de svarer eksepsjonelt raskt sammenlignet med andre tilbydere. De har forsikringsspesialister som vet hva de gjør, og de er alltid villige til å diskutere eventuelle problemer

- Mark Harsent, Risk Manager, Denmaur Independent Papers Ltd.