Ansettelsen av Benoit Urbin som Coface Country Manager for Storbritannia og Irland

Coface har gleden av å kunngjøre ansettelsen av Benoît Urbin som Country Manager for Storbritannia og Irland.

En betydningsfull erfaring

 

Benoît Urbin har base i London og rapporterer til Carine Pichon, CEO for Coface i Vest-Europa. Han erstatter Frederic Bourgeois, som vil fortsette sin karriere utenfor Coface Group.

 

Benoît har lang erfaring og har allerede tilbrakt nesten ti år i Coface Group. Han har hatt en rekke lederstillinger i selskapet, først i Vest-Europa innen forretnings- og forsikringsavdelingene, deretter i Nord-Amerika som Country Manager & Chief Agent for Coface Canada og deretter Chief Operating Officer for Nord-Amerika. Før han begynte i Coface, hadde Benoît en rekke ledende stillinger i American Express.

 

Styrking av Cofaces kompetanse

Coface har vært aktiv i Storbritannia siden 1993 og i Irland siden 2001. Coface tilbyr kredittforsikringsløsninger som beskytter bedrifter mot ubetalt fordring, betalingsforsinkelser, politisk risiko og andre tap som følge av manglende betaling for varer eller tjenester. Coface bruker også sin business intelligence-database til å gi bedrifter pålitelig informasjon om partnere, enten det er leverandører eller kunder, og hjelper dem med å evaluere deres økonomiske situasjon og minimere risikoen.

 

"Takket være hans kunnskap om selskapet, om kredittforsikringsmarkedet og hans internasjonale erfaring fra forsikrings- og betalingsbransjen vil Benoît styrke Cofaces kapasitet i arbeidet med å utvide virksomheten og skaffe nye kunder i Storbritannia og Irland", sier Carine Pichon, CEO for Coface i Vest-Europa.

"Når vi ser fremover, vil selskapene fortsatt stå overfor et svært volatilt forretningsmiljø. Jeg er glad for å overta ansvaret for Cofaces virksomhet i Storbritannia og Irland i en tid da vårt verdigrunnlag som kredittforsikringsselskap og leverandør av forretningsinformasjon er mer relevant enn noensinne. Vi er inne i en periode der bedrifter trenger å stole på ekspertisen til en risikostyringsaktør for å vurdere forretningsmuligheter, redusere kontantstrømutfordringer eller sikre tilgang til finansiering”, sier Benoît Urbin.

Coface ønsker også å takke Frederic Bourgeois for hans engasjement de siste 11 årene og ønsker ham lykke til videre.

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering