Hvor forent er Storbritannia? Nord-Irland-protokollen og Nicola Sturgeons avgang

Storbritannia opplever for tiden politisk uro, noe som kommer i tillegg til en allerede vanskelig økonomisk situasjon (Coface spår en nedgang på 1 % i britisk BNP i 2023).

En overraskende avgang

 

Den nylige og overraskende avgangen til Skottlands førsteminister kommer på toppen av diskusjoner ledet av den britiske statsministeren om fremtiden til Nord-Irland-protokollen, handelsavtalen som i dag betyr at Nord-Irland forblir en del av EUs indre marked.

 

Spenningen rundt Nord-Irland-protokollen hadde allerede resultert i parlamentsvalg i Nord-Irland i mai 2022, etter at daværende førsteminister Paul Givan fra unionistpartiet DUP trakk seg i protest. Valget resulterte i at Sinn Féin, et venstreorientert parti som støtter irsk samling, ble det største partiet i Nord-Irland. Siden da har DUP boikottet folkeforsamlingen og opphevet Nord-Irlands selvstyre.

Rishi Sunak, den britiske statsministeren, har satt resolusjonen av Nord-Irland-protokollen øverst på listen over sine politiske prioriteringer, noe hans nylige reise til Nord-Irland var et uttrykk for.

 

I Skottland har den uavhengighetsvennlige førsteministeren Nicola Sturgeon (fra det skotske nasjonalistpartiet, SNP) kommet under betydelig politisk press de siste månedene, spesielt etter at britisk høyesterett avgjorde at en folkeavstemning om skotsk uavhengighet er utenfor det skotske parlamentets myndighet, noe som betyr at det ville trenge en avtale med det britiske parlamentet. Dette presset, kombinert med andre politiske problemer, førte til at hun besluttet å trekke seg. Et internt valg for å velge hennes etterfølger vil bli avholdt i mars 2023.

 

Politisk usikkerhet kan i siste instans vise seg å være gunstig for kongerikets samhold

Mens vi har sett at nasjonalisme – skotsk uavhengighet og irsk forening – har vokst i Storbritannia etter Brexit, fortsetter meningsmålinger å vise at Skottland fortsatt er delt i spørsmålet, og at Nord-Irland fortsatt foretrekker å forbli i Storbritannia. Uten et klart flertall er folkeavstemninger lite sannsynlig på kort sikt. Nylige hendelser kan bidra til å forskyve balansen og svekke nasjonalistiske tendenser: En reformert Nord-Irland-protokoll kan være mer akseptabel for begge politiske leirer i Nord-Irland. Valget av en ny SNP-leder i Skottland kan også bidra til å bryte den fastlåste politiske situasjonen. De nåværende frontløperne, Kate Forbes og Humza Yousaf, har en avmålt holdning til uavhengighet og ser ikke ut til å støtte idéen om en de facto folkeavstemning.

 

Når Ursula von der Leyen og Rishi Sunak diskuterer protokollen i dag, 27. februar, antas det at fremgangen vil skje raskt og saken løses symbolsk før langfredag 7. april. Om noen måneder kan Storbritannia være mer samlet enn et år tidligere, men dette er ikke uten risiko ettersom innrømmelser må komme fra alle parter – DUP, euroskeptiske konservative og den nye SNP-lederen – for å lette de politiske spenningene på lang sikt.

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger