Jonathan Steenberg er ansatt som Cofaces økonom for Storbritannia og Irland

Coface er glade for å kunne meddele at Jonathan Steenberg er ansatt som økonom for Storbritannia og Irland. Han har base i London og rapporterer til Bruno De Moura Fernandes, som er leder for makroøkonomisk analyse i Coface.

Jonathans nye team

 

Jonathan ble en del av Cofaces økonomiske analyseteam i januar i år. 

Teamet er basert i Europa, Midtøsten, Amerika og Asia og består av spesialister som betjener selskapets kunder og Cofaces interne eksperter. Avdelingen utarbeider makroøkonomiske analyser, land-/sektorrisikovurderinger og temarapporter som gjør det mulig for bedrifter over hele verden å vurdere miljøet så nøyaktig som mulig, kontrollere risiko og optimalisere utviklingen.

 

Jonathans bakgrunn

Ansettelsen av Jonathan styrker avdelingens ekspertise, som er anerkjent av alle Cofaces interessenter på grunn av sin kvalitet og merverdi.

 Jonathan Steenberg er utdannet ved Københavns Universitet og begynte sin karriere som økonom i Financial Stability Company (dansk beslutningsmyndighet for finansinstitusjoner), der han bidro til utviklingen av restruktureringsplaner for finansinstitusjoner og utarbeidet forsknings- og policyanalyser om ulike emner som er relevante for beslutningsplanlegging. I 2020 begynte han i Berne Union som økonomisk forskningsanalytiker, senere assisterende direktør for økonomisk forskning, med fokus på økonomisk forskning innen eksportkreditt og investeringsforsikring, som Berne Union er internasjonal forening for. Foreningen samler verdens største eksportkredittbyråer, multilaterale finansinstitusjoner og private garantister for kredittforsikring og forsikring mot politisk risiko.

Forfattere og eksperter

Gå mer i dybden med en fullstendig landrisikovurdering

Se våre løsninger